Селфи беџ

bedz mali

Локација школе

Распоред писаних провера Штампа Ел. пошта

Распоред писаних провера по одељењима за месеце новембар и децембар школске
2021/2022 године.

НАПОМЕНА: Распоред је измењен 15. новембра.

Одељење I/1

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик   писмена вежба 5. 11. 2021. 1/11
Математика   писмена вежба 16. 11. 2021. 3/11
Енглески језик   писмена вежба 17. 11. 2021. 3/11
Српски језик   писмена вежба 22. 11. 2021. 4/11
Српски језик   писмена вежба 25. 11. 2021. 4/11
Српски језик   писмена вежба 2. 12. 2021. 1/12
Свет око нас   писмена вежба 14. 12. 2021. 3/12
Енглески језик   писмена вежба 20. 12. 2021. 4/12
Математика   контролни задатак 22. 12. 2021. 4/12

 

Одељење I/2

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик   писмена вежба 5. 11. 2021. 1/11
Математика   писмена вежба 16. 11. 2021. 3/11
Енглески језик   писмена вежба 17. 11. 2021. 3/11
Српски језик   писмена вежба 25. 11. 2021. 4/11
Српски језик   писмена вежба 2. 12. 2021. 1/12
Свет око нас   писмена вежба 14. 12. 2021. 3/12
Енглески језик   писмена вежба 15. 12. 2021. 3/12
Српски језик   писмена вежба 22. 12. 2021. 4/12
Математика   контролни задатак 27. 12. 2021. 5/12

 

Одељење I/3

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик   писмена вежба 5. 11. 2021. 1/11
Математика   писмена вежба 17. 11. 2021. 3/11
Енглески језик   писмена вежба 18. 11. 2021. 3/11
Српски језик   писмена вежба 25. 11. 2021. 4/11
Српски језик   писмена вежба 2. 12. 2021. 1/12
Свет око нас   писмена вежба 14. 12. 2021. 3/12
Енглески језик   писмена вежба 16. 12. 2021. 3/12
Српски језик   писмена вежба 22. 12. 2021. 4/12
Математика   писмена вежба 27. 12. 2021. 5/12

 

Одељење I/4

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик   писмена вежба 8. 11. 2021. 2/11
Енглески језик   писмена вежба 13. 12. 2021. 3/12
Српски језик   контролни задатак 17. 12. 2021. 3/12

 

Одељење II/1

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика   контролни задатак 2. 11. 2021. 1/11
Српски језик   контролни задатак 16. 11. 2021. 3/11
Енглески језик   писмена вежба 29. 11. 2021. 5/11
Математика   контролни задатак 1. 12. 2021. 1/12
Свет око нас   писмена вежба 14. 12. 2021. 3/12
Српски језик   контролни задатак 16. 12. 2021. 3/12
Енглески језик   писмена вежба 20. 12. 2021. 4/12
Математика   контролни задатак 28. 12. 2021. 5/12

 

Одељење II/2

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика   контролни задатак 2. 11. 2021. 1/11
Српски језик   контролни задатак 16. 11. 2021. 3/11
Енглески језик   писмена вежба 29. 11. 2021. 5/11
Математика   контролни задатак 1. 12. 2021. 1/12
Свет око нас   писмена вежба 14. 12. 2021. 3/12
Српски језик   контролни задатак 16. 12. 2021. 3/12
Енглески језик   писмена вежба 20. 12. 2021. 4/12
Математика   контролни задатак 28. 12. 2021. 5/12

 

Одељење II/3

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика   контролни задатак 2. 11. 2021. 1/11
Српски језик   контролни задатак 16. 11. 2021. 3/11
Енглески језик   писмена вежба 25. 11. 2021. 4/11
Математика   контролни задатак 1. 12. 2021. 1/12
Свет око нас   контролни задатак 14. 12. 2021. 3/12
Српски језик   контролни задатак 16. 12. 2021. 3/12
Енглески језик   писмена вежба 23. 12. 2021. 4/12
Математика   контролни задатак 28. 12. 2021. 5/12

 

Одељење II/4

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика   контролни задатак 2. 11. 2021. 1/11
Енглески језик   писмена вежба 15. 11. 2021. 3/11
Српски језик   контролни задатак 16. 11. 2021. 3/11
Математика   контролни задатак 1. 12. 2021. 1/12
Математика   контролни задатак 6. 12. 2021. 2/12
Свет око нас   писмена вежба 14. 12. 2021. 3/12
Српски језик   контролни задатак 16. 12. 2021. 3/12
Енглески језик   писмена вежба 20. 12. 2021. 4/12
Математика   контролни задатак 28. 12. 2021. 5/12

 

Одељење III/1

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика   контролни задатак 12. 10. 2021. 3/10
Природа и друштво   контролни задатак 2. 11. 2021. 1/11
Математика   контролни задатак 19. 11. 2021. 3/11
Српски језик   контролни задатак 23. 11. 2021. 4/11
Енглески језик   писмена вежба 30. 11. 2021. 5/11
Природа и друштво   контролни задатак 9. 12. 2021. 2/12
Математика   контролни задатак 14. 12. 2021. 3/12
Српски језик   контролни задатак 20. 12. 2021. 4/12
Енглески језик   писмена вежба 21. 12. 2021. 4/12

 

Одељење III/2

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Природа и друштво   контролни задатак 2. 11. 2021. 1/11
Математика   контролни задатак 8. 11. 2021. 2/11
Енглески језик   писмена вежба 9. 11. 2021. 2/11
Српски језик   контролни задатак 18. 11. 2021. 3/11
Природа и друштво   контролни задатак 7. 12. 2021. 2/12
Математика   контролни задатак 9. 12. 2021. 2/12
Српски језик   контролни задатак 15. 12. 2021. 3/12

 

Одељење III/3

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика   контролни задатак 1. 11. 2021. 1/11
Математика   контролни задатак 19. 11. 2021. 3/11
Српски језик   контролни задатак 23. 11. 2021. 4/11
Енглески језик   писмена вежба 25. 11. 2021. 4/11
Природа и друштво   писмена вежба 1. 12. 2021. 1/12
Српски језик   контролни задатак 15. 12. 2021. 3/12
Математика   писмена вежба 16. 12. 2021. 3/12
Српски језик   писмена вежба 20. 12. 2021. 4/12
Енглески језик   писмена вежба 23. 12. 2021. 4/12
Математика   контролни задатак 27. 12. 2021. 5/12

 

Одељење III/4

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика   контролни задатак 1. 11. 2021. 1/11
Природа и друштво   контролни задатак 2. 11. 2021. 1/11
Математика   контролни задатак 16. 11. 2021. 3/11
Српски језик   контролни задатак 18. 11. 2021. 3/11
Енглески језик   контролни задатак 22. 11. 2021. 4/11
Природа и друштво   контролни задатак 7. 12. 2021. 2/12
Математика   контролни задатак 9. 12. 2021. 2/12
Српски језик   контролни задатак 15. 12. 2021. 3/12
Математика   контролни задатак 20. 12. 2021. 4/12
Математика   контролни задатак 22. 12. 2021. 4/12

 

Одељење IV/1

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик   писмени задатак 5. 11. 2021. 1/11
Природа и друштво   писмена вежба 9. 11. 2021. 2/11
Енглески језик   писмена вежба 16. 11. 2021. 3/11
Математика   писмена вежба 1. 12. 2021. 1/12
Математика   писмени задатак 9. 12. 2021. 2/12
Српски језик   писмена вежба 10. 12. 2021. 2/12
Математика   писмена вежба 17. 12. 2021. 3/12
Природа и друштво   блиц тест 21. 12. 2021. 4/12
Српски језик   писмена вежба 28. 12. 2021. 5/12

 

Одељење IV/2

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик   писмени задатак 5. 11. 2021. 1/11
Природа и друштво   писмена вежба 16. 11. 2021. 3/11
Енглески језик   писмена вежба 30. 11. 2021. 5/11
Математика   писмена вежба 6. 12. 2021. 2/12
Српски језик   писмена вежба 10. 12. 2021. 2/12
Математика   писмени задатак 14. 12. 2021. 3/12
Енглески језик   писмена вежба 17. 12. 2021. 3/12
Математика   писмена вежба 22. 12. 2021. 4/12
Природа и друштво   писмена вежба 23. 12. 2021. 4/12
Српски језик   писмена вежба 28. 12. 2021. 5/12

 

Одељење IV/3

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик   писмени задатак 5. 11. 2021. 1/11
Енглески језик   контролни задатак 26. 11. 2021. 4/11
Математика   писмена вежба 1. 12. 2021. 1/12
Математика   писмени задатак 9. 12. 2021. 2/12
Српски језик   писмена вежба 16. 12. 2021. 3/12
Математика   писмена вежба 17. 12. 2021. 3/12
Природа и друштво   писмена вежба 23. 12. 2021. 4/12
Српски језик   писмена вежба 28. 12. 2021. 5/12

 

Одељење IV/4

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик   писмени задатак 5. 11. 2021. 1/11
Природа и друштво   писмена вежба 16. 11. 2021. 3/11
Енглески језик   контролни задатак 29. 11. 2021. 5/11
Математика   контролни задатак 6. 12. 2021. 2/12
Математика   писмени задатак 14. 12. 2021. 3/12
Српски језик   писмена вежба 15. 12. 2021. 3/12
Математика   контролни задатак 22. 12. 2021. 4/12
Природа и друштво   писмена вежба 23. 12. 2021. 4/12
Српски језик   контролни задатак 28. 12. 2021. 5/12

 

Одељење V/1

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Географија   контролни задатак 24. 11. 2021. 4/11
Енглески језик   писмени задатак 25. 11. 2021. 4/11
Историја   контролни задатак 29. 11. 2021. 5/11
Српски језик и књижевност   контролни задатак 30. 11. 2021. 5/11
Математика   контролни задатак 8. 12. 2021. 2/12
Информатика и рачунарство 5И-1 контролни задатак 10. 12. 2021. 2/12
Информатика и рачунарство 5И-2 контролни задатак 10. 12. 2021. 2/12
Српски језик и књижевност   контролни задатак 15. 12. 2021. 3/12
Француски језик   контролни задатак 21. 12. 2021. 4/12
Математика   писмена вежба 24. 12. 2021. 4/12
 

 

Одељење V/2

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Географија   контролни задатак 24. 11. 2021. 4/11
Енглески језик   писмени задатак 25. 11. 2021. 4/11
Српски језик и књижевност   контролни задатак 30. 11. 2021. 5/11
Историја   контролни задатак 2. 12. 2021. 1/12
Математика   контролни задатак 8. 12. 2021. 2/12
Информатика и рачунарство 5И-4 контролни задатак 10. 12. 2021. 2/12
Информатика и рачунарство 5И-3 контролни задатак 10. 12. 2021. 2/12
Српски језик и књижевност   контролни задатак 15. 12. 2021. 3/12
Француски језик   контролни задатак 23. 12. 2021. 4/12
Математика   писмена вежба 24. 12. 2021. 4/12
 

 

Одељење VI/1

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Француски језик   контролни задатак 3. 11. 2021. 1/11
Географија   контролни задатак 17. 11. 2021. 3/11
Биологија   контролни задатак 18. 11. 2021. 3/11
Физика   контролни задатак 2. 12. 2021. 1/12
Математика   контролни задатак 3. 12. 2021. 1/12
Географија   контролни задатак 8. 12. 2021. 2/12
Српски језик и књижевност   контролни задатак 9. 12. 2021. 2/12
Енглески језик   писмени задатак 16. 12. 2021. 3/12
Математика   писмени задатак 21. 12. 2021. 4/12
Српски језик и књижевност   писмени задатак 27. 12. 2021. 5/12
Француски језик   писмени задатак 22. 12. 2021. 5/12
         

 

Одељење VI/2

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Француски језик   контролни задатак 5. 11. 2021. 1/11
Географија   контролни задатак 17. 11. 2021. 3/11
Биологија   контролни задатак 18. 11. 2021. 3/11
Физика   контролни задатак 2. 12. 2021. 1/12
Математика   контролни задатак 3. 12. 2021. 1/12
Географија   контролни задатак 8. 12. 2021. 2/12
Српски језик и књижевност   контролни задатак 9. 12. 2021. 2/12
Енглески језик   писмени задатак 15. 12. 2021. 3/12
Математика   писмени задатак 21. 12. 2021. 4/12
Српски језик и кљижевност   писмени задатак 27. 12. 2021. 5/12
Француски језик   писмени задатак 28. 12. 2021. 5/12
         

 

Одељење VII/1

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Географија   контролни задатак 22. 11. 2021. 4/11
Математика   контролни задатак 26. 11. 2021. 4/11
Енглески језик   писмени задатак 2. 12. 2021. 1/12
Хемија   контролни задатак 3. 12. 2021. 1/12
Физика   контролни задатак 9. 12. 2021. 2/12
Српски језик и књижевност   писмени задатак 10. 12. 2021. 2/12
Математика   контролни задатак 14. 12. 2021. 3/12
Француски језик   контролни задатак 15. 12. 2021. 3/12
Математика   писмени задатак 24. 12. 2021. 4/12
Француски језик   писмени задатак 28. 12. 2021. 5/12
         

 

Одељење VII/2

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Физика   контролни задатак 18. 11. 2021. 3/11
Географија   контролни задатак 22. 11. 2021. 4/11
Математика   контролни задатак 26. 11. 2021. 4/11
Енглески језик   писмени задатак 1. 12. 2021. 1/12
Француски језик   контролни задатак 6. 12. 2021. 2/12
Српски језик и књижевност   писмени задатак 10. 12. 2021. 2/12
Математика   контролни задатак 14. 12. 2021. 3/12
Физика   контролни задатак 16. 12. 2021. 3/12
Математика   пимсени задатак 24. 12. 2021. 4/12
Француски језик   писмени задатак 27. 12. 2021. 5/12
         

 

Одељење VIII/1

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Биологија   контролни задатак 2. 11. 2021. 1/11
Француски језик   контролни задатак 3. 11. 2021. 1/11
Физика   контролни задатак 18. 11. 2021. 3/11
Српски језик и књижевност   контролни задатак 19. 11. 2021. 3/11
Хемија   контролни задатак 25. 11. 2021. 4/11
Математика   контролни задатак 26. 11. 2021. 4/11
Енглески језик   писмени задатак 29. 11. 2021. 5/11
Француски језик   писмени задатак 1. 12. 2021. 1/12
Географија   контролни задатак 10. 12. 2021. 2/12
Српски језик и књижевност   писмени задатак 13. 12. 2021. 3/12
Физика   контролни задатак 14. 12. 2021. 3/12
Математика   писмени задатак 20. 12. 2021. 4/12
         

 

Одељење VIII/2

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Биологија   контролни задатак 1. 11. 2021. 1/11
Француски језик   контролни задатак 5. 11. 2021. 1/11
Физика   контролни задатак 18. 11. 2021. 3/11
Хемија   контролни задатак 25. 11. 2021. 4/11
Математика   контролни задатак 26. 11. 2021. 4/11
Француски језик   писмени задатак 29. 11. 2021. 5/11
Енглески језик   писмени задатак 1. 12. 2021. 1/12
Српски језик и књижевност   контролни задатак 8. 12. 2021. 2/12
Географија   контролни задатак 10. 12. 2021. 2/12
Физика   контролни задатак 14. 12. 2021. 3/12
Српски језик и књижевност   писмени задатак 17. 12. 2021. 3/12
Математика   писмена вежба 21. 12. 2021. 4/12
         
Последње ажурирано понедељак, 06 децембар 2021 10:29
 

Календар рада

kalendar rada

Култура Чачак

Банер


Ко је на мрежи?

Имамо 17 гостију на мрежи

Покреће Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.