Наша школа

Odobrenje ministra za otvaranje škole u Preljini1869. god.

Штампа

 Po predlogu načelstva od 9.o.m. № 7408, odobravam da se u Prijeljini otvori nova škola.

Pogledajte dokument 

Molba načelstva Okruga rudničkog Ministarstvu prosvete 1869. god.

Штампа

„Gospodinu Ministru Prosvete i Crkvenih Dela

Pogledajte dokument

Razvoj školstva u Srbiji posle drugog svetskog rata

Штампа

Tokom Drugog svetskog rata od razaranja nisu bile pošteđene ni osnovne škole. Pored velikih materijalnih razaranja, velike gubitke srpsko osnovno školstvo imalo je i u nastavnom kadru. Jedan broj učitelja...

Pogledajte dokument

Razvoj školstva u Srbiji od 1914-1941. godine

Штампа

 Srbija se 28. jula 1914. godine našla u vihoru rata. Austrougarske ratne operacije otpočele su 12. avgusta. Posle velikih srpskih pobeda na Ceru i Kolubari usledio je desetomesečni predah, do oktobra 1915. godine.

Pogledajte dokument

Razvoj školstva u Srbiji do Prvog svetskog rata

Штампа

Sa procvatom srpske srednjovekovne države osnivane su i prve škole pri dvorovima vladara i feudalaca, a zatim i pri episkopskim sedištima, nekim manastirima i crkvama. Posle pada srpske države pod Turke, ove škole prestale su da rade ili su svedena na najmanju meru. Turcima nisu bili poterebni pismeni i učeni, već poslušna i pokorna raja.

Pogledajte dokument

Joomla Templates & Milorad Slavkovic