Stručni saradnici

Штампа

ŠKOLSKI PEDAGOG:

Domanović Sanja,  diplomirani pedagog,

rođena 23. maja 1971. godine. Završila Filozofski fakultet, grupa pedagogija, u Beogradu 1996. godine.

Radila u OŠ „Dr Dragiša Mišović“ (1997-1998) i OŠ „Bogdan Kapelan“ Guča (1999-2002).

U OŠ "Preljina" zaposlena od 2002. godine.