Direktor

Штампа

Radojle Čolović, profesor razredne nastave,

rođen 4. juna 1970. godine.

Pedagošku akademiju, a potom i Učiteljski fakultet završio u Užicu 1997. godine.

Radio kao učitelj u osnovnim školama „Milica Pavlović“, „Vuk Karadžić“ i u „Preljini" (od 1995).

Direktor OŠ "Preljina" je od 2006. godine.