Školska 2006/2007. godina

Штампа
Odeljenje VIII/1
Razredni starešina Živorad Katanić
 1. Domanović Miloš,
 2. Đurić Katarina,
 3. Ilić Ana,
 4. Ilić Nikola,
 5. Ismail Ivana,
 6. Jovanović Jovana,
 7. Katanić Dragan,
 8. Komatina Zdravko,
 9. Kovačević Aleksandra,
 10. Milojević Miodrag,
 11. Milošević Danijela,
 12. Obradović Radoš,
 13. Pavlović Katarina,
 14. Pejović Milovan,
 15. Petrović Dragana,
 16. Petrović Nikola,
 17. Rečević Aleksa,
 18. Tomić Mirjana,
 19. Topalović Radenko,
 20. Ševarlić Stefan. 
Odeljenje VIII/2
Razredni starešina Jasminka Čekerevac 

 1.  Božović Aleksandar,
 2. Gojković Mila,
 3. Gojković Nenad,
 4. Đoković Kristina,
 5. Đoković Nemanja,
 6. Đoković Nenad,
 7. Živanić Jelena,
 8. Živković Dejan,
 9. Lazarević Katarina,
 10. Branislav Marinković,
 11. Mijailović Nikola,
 12. Milićević Milica,
 13. Obradović Lazar,
 14. Popović Stefan,
 15. Premović Biljana,
 16. Radisavljević Biljana,
 17. Radojević Milica,
 18. Rakićević Marko,
 19. Simović Marko,
 20. Slović Filip,
 21. Tepčević Dušica,
 22. Ćirković Simonida.

Odeljenje VIII/3
Razredni starešina Marija Jeković 

 1. Vesković Raško,
 2. Vukajlović Aleksandar,
 3. Vučićević Tijana,
 4. Vučković Marina,
 5. Gačević Radiša,
 6. Dabović Milivoje,
 7. Jovanović Đorđe,
 8. Jovašević Ana,
 9. Lazović Raško,
 10. Milošević Biljana,
 11. Mladenović Marko,
 12. Pavlović Vojislav,
 13. Pejavić Ivana,
 14. Petrić Milka,
 15. Radovanović Milan,
 16. Savković Radivoje,
 17. Simović Željko,
 18. Simović Miloš,
 19. Smiljanić Miodrag.